Referencie

MeRa Service má za 24 rokov neobyčajne veľa skúseností s dodávkou najrôznejších realizácií v oblasti merania, regulácie, vykurovania, optimalizácie nákladov v oblasti spotreby energií a odbremenenia zákazníkov od najrôznejších povinností a úloh.

Naučili sme sa skrotiť náklady na energie.

Z množstva realizácii vyberáme:


Centrálna kotolňa sídl. III. Prešov


Kaufland Prešov


Hypermarket TESCO Prešov


Prijímacia hala Siemens Michalovce


Dodávka a montáž plynovej blokovej kotolne v bytovom dome na ul. M. Nešpora 61.-67 v Prešove

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone