Plynofikácia

V oblasti inštalácie plynu Vám pomôžeme zabezpečiť projektovú dokumentáciu, kompletnú dodávku, montáž, záručný a pozáručný servis a údržbu týchto zariadení a služieb:

  • Externé rozvody plynuPlynofikácia
  • Interné rozvody plynu
  • Stredotlaké regulačné stanice
  • Bezpečnostné uzávery BAP
  • Plynový filter a regulátor plynu
  • Plynový horák
  • Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení
  • Servis plynových zariadení (okrem kotlov v rodinných domoch)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone