O firme

Za 24 rokov pôsobenia nazbierala firma nesmierne veľa skúseností z oblasti skrotenia všetkých mysliteľných energií.

  • firma MeRa Service bola založená v septembri roku 1990. Hlavnou činnosťou firmy bola montáž a servis meracej a regulačnej techniky (MaRT) a elektrických zariadení.
  • v roku 1992 sa činnosť firmy rozšírila o montáž meračov tepla.
  • v roku 1995 firma pokračovala v nastúpenom trende a rozšírila činnosť o predaj a montáž ústredného vykurovania (ÚVK) a montáž plynu.
  • nosným programom firmy bolo komplexné zabezpečenie montáže, servisu, projekcií a predaja ÚVK, plynu, MaRT a ELI nielen pre montážne firmy, ale aj pre konečných užívateľov.
  • od polovice roku 2003 je firma presťahovaná do nových vlastných priestorov.
  • od roku 2004 sme sa zamerali hlavne na montážnu činnosť a to v prvom rade pre výrobcov tepla.
  • v roku 2007 sme získali prvé skúsenosti s montážou slnečných kolektorov.
  • v roku 2008 sme participovali pri montáži 4 MW a 1,2 MW kotla na biomasu.

Nosným programom firmy v tomto čase je komplexné zabezpečenie montáže, servisu ÚVK, plynu, MaRT a ELI. Firma sa uberá novým smerom aj v oblasti obchodu. Zameriavame sa na predaj špeciálnych armatúr, čerpadiel a komponentov meracej a regulačnej techniky.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone