Merania a regulácia

V oblasti meracej a regulačnej techniky Vám pomôžeme zabezpečiť projektovú dokumentáciu, kompletnú dodávku, montáž a servis týchto systémov a služieb:

  • Riadiaci systém pre kúrenie a vzduchoteniku
  • Rozvádzač meracej a regulačnej techniky
  • Prietokomery a merače tepla
  • Snímače – teploty, tlaku a plynu
  • Manometer a termostat
  • Detektor úniku plynu
  • Zmiešavacia armatúra
  • Frekvenčný menič
  • Servis regulačnej techniky
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone