Kontakt

MeRa service, s.r.o.
Ľubochnianska 16
Ľubotice 080 06

IČO: 36490946
DIČ:2021786283
IČ DPH: SK2021786283

E-mail: meraservice@meraservice.sk
0903 567 993 – konateľ
0903 567 919 – sekretariát
0903 719 329 – výrobno-obchodné stredisko

Bankové spojenie: 0502950647/0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK9609000000000502950647
BIC: GIBASKBX

Obchodný register: http://orsr.sk/vypis.asp?ID=11289&SID=8&P=0

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone