Vaša cesta k zníženiu nákladov na energie:

1. Analýza "energetiky" Vášho domu

?

2. Návrh riešení

Image not available
Image not available

- vykurovací systém
- solárna energia
- izolácie a straty tepla
- monitoring
- efektivita spotrebičov
- "inteligentný" dom

- vykurovací systém
- solárna energia
- izolácie a straty tepla
- meranie a regulácia
- efektivita spotrebičov
- "inteligentný" dom

Image not available

Vlastné zdroje
Pôžičky
Dodávateľský úver

V konečnom dôsledku sa investícia splatí z úspor

3. Návrh na financovanie

4. Realizácia

Image not available

Vy nemusíte nič, my zabezpečíme všetko "na kľúč"

Image not available

Vy nemusíte nič, my zabezpečíme všetko "na kľúč"

5. Prevádzka

Po splatení si užite plody Vašich úspor!

Image not available
 1. Analýza “energetiky” Vášho domu
  – kotol, ohrev teplej vody
  – celkový stav vykurovacej sústavy
  – izolačný stav domu
  – posúdenie prevádzkovania sústavy
  – posúdenie využitia alternatívnych zdrojov
  (slnečné kolektory, fotovoltika, tepelné čerpadlá, kotly na drevo prípadne pelety, atď.)
 2. Návrh technického riešenia
  – organizačné opatrenia so zhodnotením prevádzky, riešenie takmer bez nákladov, napríklad zakryté vykurovacie telesá, …
  – drobné technické opatrenia, riešenie s pomerne nízkym finančným zaťažením, teplomery, termostatické ventily, …
  – veľké systémové opatrenia, finančne náročné riešenie, výmena kotla, rozvodov, radiátorov, …
 3. Ekonomika
  – prepočty návratnosti investovaných prostriedkov
  – možnosti financovania – vlastné zdroje, pôžička, alebo dodávateľský úver
  – vypracovanie zmluvy o dielo
  – poistenie v prípade pôžičky a dodávateľského úveru
 4. Realizácia
  – zhotovenie projektu a prípadné vybavenie súhlasov a povolení (plynárne, elektrárne …)
  – technická príprava pred realizáciou
  – realizácia projektu
  – odskúšanie a revízie
 5. Prevádzka
  – uvedenie do prevádzky
  – zaškolenie užívateľa
  – monitoring montovaného zariadenia a ročné vyhodnocovanie prevádzky
  – záručný a pozáručný servis

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone