Energie v budovách a areáloch

úspora energií v komerčnom objekteVšeobecne je známe, že k šetreniu energií dochádza vtedy, ak sú navrhnuté a zvolené optimálne operácie výrobných prevádzok. V praxi sa však častejšie stretávame s neefektívnymi a plytvajúcimi systémami, a preto v záujme dosiahnuť úspornejšiu prevádzku je dôležité zanalyzovať energetickú efektívnosť Vašich systémov, aby ste mali zabezpečenú výrobu využívajúcu čo najnižšiu spotrebu energií šetrnú k životnému prostrediu.

Preto sme sa popri navrhovaní a realizovaní ústredného kúrenia, rozvodov plynu, meracej a regulačnej techniky, fotovoltaiky, rozhodli pomáhať s diagnostikovaním, monitorovaním, poskytovaním informácií a pomoci pri riadení energií priemyselných a administratívnych budov, továrni, výrobných hál a prevádzok.

Pomôžeme Vám zaviesť inteligentný riadiaci systém plnohodnotnej správy spotrieb energií, ktorá zahrňuje monitoring a vyhodnocovanie spotrieb tepla, vody, elektrickej energie a plynu celého objektu, ako aj jednotlivých miestností s rozúčtovaním.

Naše systémy Vás upozornia na nadspotrebu, plytvanie a chyby pri meraní. Takéto komfortné merania, zaznamenávania a monitoringu spotrieb energií na internete pomocou akéhokoľvek zariadenia Vám umožní efektívne znižovať náklady a dosahovať úspory.

Okrem diagnostikovania a monitorovania spotrieb energií pomáhame našim zákazníkom stať sa menej závislými od externých dodávateľov energií, pretože s našou pomocou dokážu vyrábať vlastnú elektrickú energiu, tepla a teplej vody pomocou týchto systémov:

  • Fotovoltaika
  • Slnečné kolektory
  • Tepelné čerpadlá

fotovoltaika komerčné objekty slnečné kolektory tepelné čerpadlo Vitocal 300-A

                                          Ak chcete vyrábať vlastné energie, alebo šetriť na energiách dodávaných externými dodávateľmi, kontaktujte nás kontaktným formulárom vpravo hore, alebo zavolajte nám na 051 / 7480 311.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone