Elektroinštalácie

V oblasti elektroinštalácie Vám pomôžeme zabezpečiť projektovú dokumentáciu, kompletnú dodávku, montáž, záručný a pozáručný servis a údržbu týchto zariadení a služieb:

  • Fotovoltika vrátane inžinierskej činnosti
  • Elektrická prípojka NN
  • Osvetlenie
  • Vnútorné silnoprúdové rozvody
  • Vnútorné slaboprúdové rozvody
  • Belskozvod
  • Silnoprúdový rozvádzač
  • Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone