Analýza energetiky rodinného domu

Pripravovaná on-line interaktívna analýza:

1. Akú energiu používate na kúrenie?

2. Ako dlho je v prevádzke Váš plynový kotol?

• Zemný plyn, propán-bután, elektrický kotol, tepelné čerpadlo, drevo, pelety, či štiepka?

• Z pohľadu prevádzkových nákladov sú propán-bután a elektrický kotol najdrahšie.

• Z pohľadu investičných nákladov sú najdrahšie tepelné čerpadlo a vykurovanie propán-butánom.

• Pri voľbe vykurovacieho média je dôležité zhodnotiť, čo je k dispozícii, plyn, elektrina. Ak nie je k dispozícii plyn ani elektrina, potom prichádza do úvahy ako palivo propán-bután, drevo, lisované pelety, alebo štiepka.

Väčšina domov je vykurovaná starými kotlami na hranici životnosti, ktoré sú v prevádzke 15 až 20 rokov s atmosferickými horákmi. Regulácia spočíva len v zapnutom alebo vypnutom režime.

Dnes sú modernejšie kotly – kvalitnejší spaľovací proces, inteligentnejšia regulácia umožňuje nižšiu spotrebu plynu. Nízkoenergetické čerpadlá (vedia si samy nastaviť otáčky – klesá spotreba elektriny).

Návrh riešenia: Výmena starého kotla za kondenzačný kotol.

Kondenzačné kotly, pri ktorých sa využíva aj teplo spalín. Takéto riešenie, je použiteľné všade tam, kde je nízka teplota vody vracajúcej sa do kotla pod 50°C, čím nižšia teplota, tým lepšia je kondenzácia, čím vyššia je teplota, efekt kondenzácie sa stráca. Takéto riešenie je vhodné aj pri domoch, ktoré boli vykurované samotiažným systémom a rozvody sú hrubé a predimenzované. Po výmene kotla, úspory na plyn môžu dosahovať až 15%.

Stretli sme sa aj so systémami, ktoré majú nízky objem vody vo vykurovacom systéme a tu kondenzácia nie je vhodná, doporučujeme klasický kotol s atmosferickým horákom.

3. Ako veľký máte kotol ? nemôže byť menši (musí byť taký veľký)?

V minulosti sa všetko a všade predimenzovalo (počitalo sa do budúcnosti s rastom, alebo rozšírovaním), ba možno aj preháňalo .

Pri výmene kotla odporúčame ušiť na mieru a možno z toho vyplynie o rad nižší kotol. Ak je o radu nižší, potom je aj nižšia investícia, v prevádzke lepšie využitie kotla a teda vyššia využiteľnosť kotla.

4. Kedy bol Váš kotol naposledy servisovaný odborným pracovníkom, či Vami vyčistený?

Odporúčame raz ročne servisovať, alebo aspoň vyčistiť kotol. Tu platí, čím viac zanesený horák, tým horší je spaľovací proces a stúpa spotreba paliva. Odporúčame servis objednať ku koncu vykurovacej sezóny v apríli, pretože na začiatku sezóny servisáci uvádzajú nové kotly do prevádzky a na Vás nemajú čas.

5. Je funkčný Váš izbový regulátor, alebo si Váš kotol pracuje ako chce, na základe kotlového termostatu?

6. Aký máte izbový regulátor?

Môže byť regulátor, ktorý reguluje na základe teploty a času, ale môže byť aj taký inteligentný regulátor. Obyčajný regulátor pri nastavení teploty z 20°C na 22°C o 5. hodine ráno zapne kotol.

Inteligentný regulátor zabezpečí o 5. hodine ráno už požadovanú teplotu. Stačí ho skontrolovať.

7. Ako je nastavený Váš izbový regulátor? Kto ho nastavoval? Vy či servisný pracovník? Kopíruje Vaše potreby, alebo ho nastavil servisný pracovník podľa svojho uváženia?

Pozrite sa na to, ako je nastavený a či to spĺňa Vaše očakávania. Ak nie, urobte korekciu.

8. Máte namontované na radiátoroch termostatické ventily? Sú namontované na všetkých telesách, či len v obytnej časti a v suteréne nie sú?

Našli sme aj rodinné domy, kde neboli osadené všetky telesá termostatickými ventilmi, čo spôsobilo, že niektoré radiátory nedokurovali, narušila sa hydraulika.

9. Kúria Vám bez ventilov rovnako všetky radiátory?

Ak nie, je problém v hydraulike.

10. Vykurujete všetky izby? Na rovnakú teplotu?

Zvyčajne ľudia v obývačke požadujú 22-24°C, v spálni 18-20°C. Tieto rozdiely je možné dosiahnuť použitím termostatických hlavíc, ktoré môžu regulovať teplotu na základe teploty, pre náročnejších zákazníkov ponúkame reguláciu na základe teploty a času v týždennom režime.

11. Máte vo vykurovacom systéme namontované čerpadlo mimo kotol? Aké je veľké? Aké je staré?

Dnes sú na trhu čerpadlá s frekvenčným meničom, ktoré menia otáčky podľa potreby, to znamená či sú termostatické ventily otvorené všetky alebo len časť a tým dochádza k úspore elektrickej energie. Máme skúsenosti hlavne pri veľkých kotolniach, že návratnosť investície čerpadla je 1 rok.

12. Ako starý máte ohrievač teplej vody-bojler? Koľko rokov je v prevádzke? 10,15 ači 20 rokov? Ako rýchlo sa v ňom zohrieva voda? Kto a kedy ho čistil od vodného kameňa?

Čím starši bojler, tým väčší ppredpoklad usadenia vodného kameňa.

Chcete ho čistiť s neistým výsledkom , že bude deravý ? My navrhujeme po 12 – 15 rokoch vymeniť.

13. Ako veľký máte bojer 80l, 120l, 160l , 200l, 250l či 300ľ? Nemôže byť menší ? Koľkí ho používate? 2 osoby, 3, 4, 5, či 6 osôb?

V minulosti sa všetko a všade predimenzovalo (počítalo sa do budúcnosti s rastom, alebo rozšírovaním). Ak je potrebné ho vymeniť, odporúčame prehodnotiť objem boilera.

Ak je menší ohrievač vody, potom je nižšia investícia a v prevádzke menšie tepelné straty. Odporúčame: Pri jednej osobe 60l, 2 osoby 80l, 3-4 osoby 120l. Pri ohreve s plynovým kotlom, kde je prednostný ohrev vody pred vykurovaním. Ak uvažujete do budúcna so slnečnými kolektormi, alebo fotovoltaickými panelmi, potom odporúčame minimálne 250 až 300l boiler.

14. Máte doma vykurovanie na plyn a ohrev vody je na „nočný“ prúd?

Zrušte „nočný“ prúd (vysoká a nízka tarifa) a ohrievajte vodu plynom, je to len 1/3 nákladov na energiu z plynu oproti elektrine. Rozdiel medzi vysokou a nízkou tarifou sa stráca, lebo viac ako polovicu ceny za elektrinu tvoria distribučné poplatky.

15. V akom stave sú izolácie rozvodov v suteréne, v neobývaných časťiach a v akom stave je izolácia ohriavača vody?

Nevykurujte tam kde teplo nepotrebujete – opravte izolácie! Ušetríte minimálne 5% na vykurovaní.

16. Aké staré máte okná? V akom stave máte okná? Treba ich vymeniť, či stačí doplniť tesnenie?

Nepúšťajte teplo von oknom.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone